Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/20


Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Sociedad Agricola Requingua Ltda mot harmoniseringsbyrån — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

(Mål T-358/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TORO DE PIEDRA - Det äldre figurmärket D. ORIGEN TORO - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 - Rätten att yttra sig - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

2011/C 160/30

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sociedad Agricola Requingua Ltda (Santiago, Chile) (ombud: advokaterna E. Vorbuchner, C. Ley och M. Heidelberg)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo och A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Spanien)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 18 juni 2009 (ärende R 1117/2008-2) om ett invändningsförfarande mellan Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro och Sociedad Agricola Requingua Ltda.

Domslut

1.

Talan ogillas

2.

Sociedad Agricola Requingua Ltda ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 267, 7.11.2009.