Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/26


Tribunalens dom av den 24 mars 2011 — Cybergun SA mot harmoniseringsbyrån — Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Mål T-419/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket AK 47 - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c och artikel 52.1 a I förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 145/43

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Cybergun SA (Bondoufle, Frankrike) (ombud: advokaten S. Guyot)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Tyskland) (ombud: advokaten M.-H. Hoffmann)

Saken

Talan väckt mot det beslut den första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån antog den 5 augusti 2009 (ärende R 1101/2007-1) avseende ett ogiltighetsförfarande mellan Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG och Cybergun SA.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Cybergun SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 312, 19.12.2009.