Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/21


Tribunalens dom av den 14 april 2011 — TTNB mot harmoniseringsbyrån — March Juan (Tila March)

(Mål T-433/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Tila March - Det äldre nationella figurmärket CARMEN MARCH - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 160/31

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: TTNB (Paris, Frankrike) (ombud: inledningsvis advokaten J.-M. Moiroux, därefter advokaterna J.-M. Moiroux och C. Beudard)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Carmen March Juan (Madrid, Spanien)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 20 augusti 2009 (ärende R 1538/2008-2) om ett invändningsförfarande mellan Carmen March Juan och TTNB.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

TTNB ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 312, 19.12.2009.