Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/26


Tribunalens dom av den 24 mars 2011 — Cybergun mot harmoniseringsbyrån — Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Mål T-503/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket AK 47 - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artiklarna 7.1 c och 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 145/44

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cybergun SA (Bondoufle, Frankrike) (ombud: advokaten S. Guyot)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Tyskland) (ombud: advokaten M.-H. Hoffmann)

Saken

Talan väckt mot det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 8 oktober (i ärende 2005 R 645/2008-1) angående ett ogiltighetsförfarande mellan Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG och Cybergun SA.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Cybergun SA förpliktas ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 51, 27.2.2010.