Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 22 juni 2011 – Mundipharma mot harmoniseringsbyrån – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

(mål T‑76/09)

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI – Den äldre gemenskapsregistreringen av figurmärket mundipharma – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)”

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke –Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 30 och 31)

Saken

Talan väckt mot det beslut andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån antog den 1 december 2008 (ärende R 825/2008-2) avseende ett invändningsförfarande mellan Mundipharma GmbH och Asociación Farmaceuticos Mundi.

Uppgifter i målet

Sökande av gemenskapsvarumärke:

Asociación Farmaceuticos Mundi

Sökt gemenskapsvarumärke:

Figurmärket FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI för varor och tjänster i klasserna 5, 35 och 39 – ansökan nr 4841136

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet:

Mundipharma GmbH

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering:

Registrering nr 4304622 av gemenskapsvarumärket ”mundi pharma” för varor och tjänster i klasserna 5 och 44

Invändningsenhetens beslut:

Delvist avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut:

Avslag på överklagandet

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Mundipharma GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.