Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/22


Tribunalens dom av den 13 april 2011 — Zitro IP mot harmoniseringsbyrån — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)

(Mål T-179/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BINGO SHOWALL - Äldre gemenskapsfigurmärket SHOW BALL - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 160/35

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Zitro IP Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten A. Canela Giménez)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd: Show Ball Informática Ltda (São Paulo, Brasilien)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 9 februari 2010 (ärende R 666/2009-2) om ett invändningsförfarande mellan Zitro IP Sàrl och Show Ball Informática Ltda.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Zitro IP Sàrl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 161, 19.6.2010.