Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 336/17


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Avery Dennison mot harmoniseringsbyrån — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

(Mål T-200/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket AVERY DENNISON - Äldre nationellt ordmärke DENNISON - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 - Föremål för tvisten vid överklagandenämnden)

2013/C 336/33

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Avery Dennison Corp. (Pasadena, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokaterna E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez och A. Sanz Cerralbo)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Dennison-Hesperia, SA (Torrejón de Ardoz, Spanien) (ombud: advokaten L. Broschat García)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 9 februari 2010 (ärende R 798/2009-2) om ett invändningsförfarande mellan Dennison-Hesperia, SA och Avery Dennison Corp.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Avery Dennison Corp. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 161, 19.6.2010.