Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 336/17


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Knut IP Management mot harmoniseringsbyrån — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR)

(Mål T-250/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket KNUT – DER EISBÄR - Det äldre nationella ordmärket KNUD - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2013/C 336/34

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Knut IP Management Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna C. Jaeckel och J. Steinberg)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Zoologischer Garten Berlin AG (Berlin, Tyskland)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 17 mars 2010 (ärende R 650/2009-1) avseende ett invändningsförfarande mellan Zoologischer Garten Berlin AG och Knut IP Management Ltd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Knut IP Management Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 209, 31.7.2010.