Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/49


Talan väckt den 14 april 2010 — Grupo Osborne mot harmoniseringsbyrån — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

(Mål T-169/10)

2010/C 148/79

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanien) (ombud: advokaten J. Iglesias Monravá)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Industria Licorera Quezalteca, SA

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnd fattade den 22 januari 2010 i ärende R 223/2009-2 om avslag på ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TORO XL (nr 4 769 279) i klass 33,

följaktligen bevilja ansökan om registrering som av gemenskapsvarumärket TORO XL (nr 4 769 279) i klass 33,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden.

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket TORO XL (ansökan nr 4 769 279) för varor och tjänster i klasserna 32, 33 och 43.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Industria Licorera Quezalteca, SA

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Gemenskapsfigurmärke nr 4 027 124, innehållande elementet XL, för varor i klass 33 (alkoholhaltiga drycker).

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen.

Överklagandenämndens beslut: Bifall till invändningen och avslag på registreringsansökan.

Grunder: Felaktig tolkning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.