Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 336/19


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Rovi Pharmaceuticals mot harmoniseringsbyrån — Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)

(Mål T-97/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ROVI Pharmaceuticals - Äldre gemenskapsfigurmärke ROVI och äldre nationellt ordmärke ROVIFARMA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Likabehandling)

2013/C 336/37

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Rovi Pharmaceuticals GmbH (Schlüchtern, Tyskland) (ombud: advokaten M. Berghofer)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Laboratorios Farmaceuticos Rovi, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna G. Marín Raigal, P. López Ronda och G. Macias Bonilla)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 7 december 2010 (ärende R 500/2010-2) om ett invändningsförfarande mellan Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA och Rovi Pharmaceuticals GmbH.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Rovi Pharmaceuticals GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SA:s rättegångskostnader i förfarandet vid överklagandenämnden.


(1)  EUT C 120, 16.4.2011.