Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 184/26


Tribunalens dom av den 28 april 2014 – Longevity Health Products mot harmoniseringsbyrån – Weleda Trademark (MENOCHRON)

(Mål T-473/11) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MENOCHRON - Det äldre gemenskapsrättsliga ordmärket MENODORON - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2014/C 184/44

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Longevity Health Products Inc. (Nassau, Bahamas) (ombud: advokaten J. Korab)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Weleda Trademark AG (Arlesheim, Schweiz) (ombud: advokaten W. Haring)

Saken

Talan som väckts mot det beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 6 juli 2010 i ärende R 2345/2010-4 i ett invändningsförfarande mellan Weleda Trademark AG och Longevity Health Products, Inc.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Longevity Health Products, Inc. Ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 311, av den 22.10.2011.