Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 336/20


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Gitana mot harmoniseringsbyrån — Teddy (GITANA)

(Mål T-569/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GITANA - Det äldre gemenskapsfigurmärket KiTANA - Bevis på seriös användning av det äldre varumärket - Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Varor som är identiska eller av liknande slag - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 - Delvist avslag på registreringsansökan)

2013/C 336/40

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gitana SA (Pregny-Chambésy, Schweiz) (ombud: advokaten F. Benech)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Teddy SpA (Rimini, Italien) (ombud: advokaten S. Rizzo)

Saken

Talan väckt mot det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 4 augusti 2011 (ärende R 1825/2007-1) i ett invändningsförfarande mellan Rosenruist — Gestão e serviços, Lda och Gitana SA

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Gitana SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 6, 7.1.2012.