Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/24


Talan väckt den 9 mars 2011 — Consorzio vino Chianti Classico mot harmoniseringsbyrån (emblem med en målning av en tupp)

(Mål T-143/11)

2011/C 152/44

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italien) (ombud: advokaterna S. Corona och G. Ciccone)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Fédération française de rugby (Paris, Frankrike)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 10 januari 2011 i ärende R 43/2010-4 och slå fast att ansökan om registrering nr 5713888 ska avslås från och med dagen för invändningen,

i andra hand ändra det ovannämnda beslutet på så sätt att ansökan om registrering av det sökta kännetecknet för viner i klass 33 avslås,

förplikta motparten vid överklagandenämnden att stå sina egna kostnader samt ersätta sökandens kostnader, inbegripet kostnaderna vid invändningsenheten och överklagandenämnden.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket F.F.R. med beskrivningen ”Orangegult: referens PMS 1235 C; guld: referens PMS 145 C; rött: referens PMS 1795 C” för varor i klass 33 — registreringsansökan nr 5713888.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden.

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Den italienska varumärkesansökan nr FI2007C00984 avseende (det kollektiva) figurmärket CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO — CHIANTI CLASSICO för varor i klass 33, den italienska registreringen nr 856049 av det kollektiva figurmärket CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO DEL MARCHIO STORICO för varor i klass 33, den italienska registreringen nr 856219 av det kollektiva figurmärket CHIANTI CLASSICO — CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO, för varor i klass 33, den italienska registreringen nr 1006311 av det kollektiva figurmärket CHIANTI CLASSICO — SINCE 1716, för varor i klass 33, den italienska registreringen nr 856048 av det kollektiva figurmärket CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO DEL MARCHIO STORICO, för varor i klass 33, det i Förenade kungariket registrerade figurmärket nr 1215633, CONSORTIO VINO CHIANTI CLASSICO, för varor i klass 33, det i Tyskland och Frankrike välkända varumärket CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO, för varor i klass 33, och det oregistrerade varumärket CHIANTI CLASSICO — CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO, som används i näringsverksamhet i Tyskland och Frankrike, för varor i klass 33.

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen.

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av invändningsenhetens beslut och avslag på invändningen i dess helhet.

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 8.5 i rådets förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden i) felaktigt slog fast att det inte finns någon risk för förväxling mellan det sökta varumärket och sökandens varumärken och inte vederbörligen beaktade sökandens varumärkens förhöjda särskiljningsförmåga, ii) inte beaktade att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av och vara till förfång för sökandens varumärken om det registreras och iii) inte beaktade de särskilda omständigheterna i fallet, nämligen att sökandens varumärke är ett kollektivmärke med en institutionell funktion som gör det till ett av statens signum.