Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/33


Talan väckt den 17 mars 2011 — Häfele mot harmoniseringsbyrån (Infront)

(Mål T-166/11)

2011/C 145/55

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Eck och J. Dönch)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 17 januari 2011 i ärende R 1711/2010-1,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket "Infront" för varor i klasserna 6 och 20.

Granskarens beslut: Avslag på varumärkesansökan.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b–d i förordning (EG) nr 207/2009 (1), eftersom det berörda gemenskapsvarumärket har särskiljningsförmåga, inte är beskrivande och inte har blivit en vanlig beteckning.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).