Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 336/21


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Oro Clean Chemie mot harmoniseringsbyrån — Merz Pharma (PROSEPT)

(Mål T-284/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PROSEPT - Det äldre nationella ordmärket Pursept - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Rätten till försvar - Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

2013/C 336/41

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Oro Clean Chemie AG (Fehraltorf, Schweiz) (ombud: advokaten F. Ekey)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Hirsch och C. Mayerhöffer)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 29 mars 2012 (ärende R 1053/2011-1) om ett invändningsförfarande mellan Merz Pharma GmbH & Co. KGaA och Oro Clean Chemie AG.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Oro Clean Chemie AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 258, 25.8.2012.