Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

10.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/40


Tribunalens dom av den 9 april 2014 – Ferring mot harmoniseringsbyrån – Tillotts Pharma (OCTASA)

(Mål T-502/12) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsaförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket OCTASA - Äldre nationella, Benelux och internationella ordmärken PENTASA och OCTOSTIM - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2014/C 175/53

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ferring (Haarlem, Nederländerna) (ombud: I. Fowler, solicitor, advokaterna A. Renck och J. Fuhrmann, därefter I. Fowler, A. Renck och D. Slopek)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Schweiz) (ombud: T. Alkin, barrister)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 6 september 2012 (ärende R 1216/2011 4) om ett invändningsförfarande mellan Ferring BV och Tillotts Pharma AG.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 6 september 2012 (ärende R 1216/2011 4) ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av rättegångskostnaderna för Ferring BV.

3)

Tillotts Pharma AG ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av rättegångskostnaderna för Ferring BV.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013.