Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

Utfärdad den 9 december 1993.
Utkom den 23 december 1993

1 §

Vid tillämpning av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter skall en fysisk person, som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett land som är medlem i Världshandelsorganisationen eller som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Collectivité territoriale de Mayotte, Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, Franska Polynesien, Franska södra och antarktiska territorierna, Nya Kaledonien och tillhörande områden eller Wallis- och Futunaöarna, behandlas som om han vore medborgare i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detsamma gäller för Anguilla, Aruba, Bermuda, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Caymanöarna, Falklandsöarna, Hong Kong, Isle of Man, Kanalöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna, Pitcairn, St Helena, till St Helena hörande områden (Ascension, Tristan da Cunha), Sydgeorgien och Sydsandwichöarna och Turk- och Caicosöarna.

SFS 1995:1166

2 §

En juridisk person, som är från något av de länder och territorier som anges i 1 § första meningen och som dessutom bedriver förvärvsverksamhet där, skall vid tillämpning av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter behandlas som om den juridiska personen bedrev verksamheten i en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1434

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter skall upphöra att gälla.

(Förordning 1993:1434 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994.)

SFS 1995:1166

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.