Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:675 Utkom från trycket den 22 juni 2009Förordning om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193);utfärdad den 4 juni 2009.Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) ska ha följande lydelse.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMalin Bonthron(Justitiedepartementet)