Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:727 Utkom från trycket den 21 juni 2016Lag om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837);utfärdad den 9 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264. föreskrivs att 86 § patentlagen (1967:837) i stället för lydelsen enligt lagen (2014:434) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.På regeringens vägnarANN LINDEAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)