Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:261 Utkom från trycket den 20 april 2017Förordning om ändring i förordningen (2016:729) om ändring i patentkungörelsen (1967:838);utfärdad den 6 april 2017.Regeringen föreskriver att förordningen (2016:729) om ändring i patentkungörelsen (1967:838) ska utgå.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)