Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:489 Utkom från trycket den 7 juni 2017Förordning om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel;utfärdad den 24 maj 2017.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska införas en ny paragraf, 2 b §, av följande lydelse.2 b §2 b §Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)