Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:376 Publicerad den 4 maj 2018Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)Utfärdad den 26 april 2018Regeringen föreskriver i fråga om mönsterskyddsförordningen (1970:486)Senaste lydelse avförordningens rubrik 1975:61020 e § 2001:77620 f § 2001:776. dels att 20 e och 20 f §§ ska upphöra att gälla, dels att 20 b § ska ha följande lydelse.20 b §20 b § Senaste lydelse 2001:776. Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i mönsterregistret och i det diarium som avses i 6 §.Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)