Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1933:270) om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred Utfärdad: 1933-06-02Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Kommentaren genomgången per 1 januari 2018Har vid betesreglering enligt lagen om ägofred blivit bestämt, att ersättning jämlikt 16 § sagda lag skall årligen gäldas av ägare till fastighet, äge den ersättningsberättigade, där hans fordran ej stått inne längre än ett år efter förfallodagen, att ur fastigheten, ändå att den kommit i annans hand, njuta betalning med enahanda förmånsrätt, som enligt 17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer enskild ränteägare för avgäld av fast egendom.Lagen (1933:269) om ägofred inf. vid BB 5: – Se Förmånsrättslag (1970:979) övergångsbest. p. 2 ovan.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1933:270 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1934.