Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Regeringens tillkännagivande (2011:856) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land

Utkom från trycket den 30 juni 2011

Beslutat den 22 juni 2011.

1 §

Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är

 • i Danmark ”Statstidende” (på Färöarna ”Dimmalætting”),

 • i Finland ”Officiella tidningen”,

 • i Island ”Lögbirtingablaðið”, samt

 • i Norge ”Brønnøysundregistrenes” elektroniska kungörelsepublikation och en ortstidning.

2 §

Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 13 § andra stycket konkursförordningen (1987:916) meddelas vidare att tillkännagivanden om konkurser ska

i Danmark

 1. tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,

 2. införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister, Köpenhamn), om ett fartyg om minst 20 registerton brutto eller en andel i ett sådant fartyg ingår i konkursboet,

 3. införas i luftfartygsregistret (Luftfartøjsregistret), om ett luftfartyg ingår i konkursboet,

i Finland

 1. antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, om fast egendom ingår i konkursboet,

 2. införas i vederbörande fartygsregister eller fartygsbyggnadsregister, om ett fartyg som har införts i registret eller en andel av ett sådant fartyg ingår i konkursboet,

 3. införas i luftfartygsregistret, om ett luftfartyg ingår i konkursboet,

i Island

 1. tinglysas hos den sysselmand inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,

 2. införas i vederbörande fartygsregister, om ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet,

i Norge

 1. tinglysas vid Statens kartverk, om fast egendom ingår i konkursboet,

 2. införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet.