Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Regeringens tillkännagivande (2011:856) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt landUtkom från trycket den 30 juni 2011Beslutat den 22 juni 2011.1 §1 §Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land äri Danmark ”Statstidende” (på Färöarna ”Dimmalætting”),i Finland ”Officiella tidningen”,i Island ”Lögbirtingablaðið”, samti Norge ”Brønnøysundregistrenes” elektroniska kungörelsepublikation och en ortstidning.2 §2 §Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 13 § andra stycket konkursförordningen (1987:916) meddelas vidare att tillkännagivanden om konkurser ska i Danmark tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister, Köpenhamn), om ett fartyg om minst 20 registerton brutto eller en andel i ett sådant fartyg ingår i konkursboet,införas i luftfartygsregistret (Luftfartøjsregistret), om ett luftfartyg ingår i konkursboet, i Finland antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret, om fast egendom ingår i konkursboet,införas i vederbörande fartygsregister eller fartygsbyggnadsregister, om ett fartyg som har införts i registret eller en andel av ett sådant fartyg ingår i konkursboet,införas i luftfartygsregistret, om ett luftfartyg ingår i konkursboet, i Island tinglysas hos den sysselmand inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,införas i vederbörande fartygsregister, om ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet, i Norge tinglysas vid Statens kartverk, om fast egendom ingår i konkursboet,införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om ett fartyg som har införts i registret ingår i konkursboet.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:856 Detta tillkännagivande ersätter fr.o.m. d. 1 aug. 2011 cirkuläret (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.