Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:874 Utkom från trycket den 18 december 2015Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);utfärdad den 3 december 2015.Regeringen föreskriver att lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) ska träda i kraft den 1 april 2016.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTTobias Eriksson(Justitiedepartementet)