Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päronDenna kungörelse har enligt F (2006:184) upphört att gälla vid utgången av mars 2006.Förarbeten1967:134 Prop. 1966:1 (bil. 11 p. C 9);, JoU1 (p. 17);, rskr. 9.Utfärdad: 1967-04-211 §1 §Färska äpplen och päron får ej saluhållas eller säljas under benämningen ”lyx”, ”extra prima” eller ”prima” utan att varan vid kvalitetskontroll som utförts enligt regler vilka fastställts av lantbruksstyrelsen efter samråd med Svenska Fruktfrämjandet befunnits ha den kvalitet att den kan åsättas sådan benämning. Förordning (1975:79). 2 §2 §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § dömes till böter. 3 §3 §Om förverkande med anledning av brott mot 1 § finns föreskrifter i 2 § lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen. Förordning (1975:79). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1967:134 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1967. 1975:79 Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 15 april 1975.) 2006:184 (Utkom d. 28 mars 2006.)