Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2004:12) om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel

Utfärdad den 22 januari 2004.

Utkom från trycket den 3 februari 2004.

Regeringen tillkännager att den EG-förordning som avses i 1 § lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1, Celex 32003R2003).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:12

(Utkom d. 3 febr. 2004.)