Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724);

Regeringen föreskriver att 13 § viltskadeförordningen (2001:724) skall ha följande lydelse.

13 §

Närmare föreskrifter om undersökning enligt denna förordning får meddelas av Naturvårdsverket. Om föreskrifterna rör rennäringen skall Naturvårdsverket samråda med Sametinget.
Föreskrifter om bidrag och ersättningar får meddelas av Naturvårdsverket eller, när det gäller rennäringen, av Sametinget.

SFS 2006:1362

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)