Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:127) med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp

Denna förordning upphör att gälla den 30 april 2009.

Utkom från trycket den 3 april 2007

utfärdad den 22 mars 2007.

1 §

Utöver vad som sägs i 28 § andra stycket 1 jaktförordningen (1987:905) gäller följande.

Rovdjur som avses i 28 § första stycket jaktförordningen får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret, när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående och det inte går att avbryta eller avvärja angreppet genom att skrämma bort rovdjuret eller på annat lämpligt sätt.

Vid åtgärd enligt andra stycket skall 28 § tredje och fjärde styckena samt 36 a § jaktförordningen tillämpas på motsvarande sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:127

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2007 och gäller till och med d. 30 april 2009.