Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2007:485 Utkom från trycket den 18 juni 2007Förordning om ändring i förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar;utfärdad den 7 juni 2007.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundarSenaste lydelse av6 § 2003:11299 § 2003:112910 § 2003:1129. dels att i 6 § ordet "Djurskyddsmyndigheten" skall bytas ut mot "Statens jordbruksverk", dels att i 9 och 10 §§ ordet "Djurskyddsmyndigheten" skall bytas ut mot "Jordbruksverket".Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)