Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar1

dels att i 6 § ordet "Djurskyddsmyndigheten" skall bytas ut mot "Statens jordbruksverk",

dels att i 9 och 10 §§ ordet "Djurskyddsmyndigheten" skall bytas ut mot "Jordbruksverket".


SFS 2007:485

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse av

6 § 2003:1129

9 § 2003:1129

10 § 2003:1129.