Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

Utkom från trycket den 7 juli 2009

utfärdad den 17 juni 2009.

1 §

Denna förordning kompletterar lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter.

1 a §

Fiskerättigheter får bestämmas för arterna sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis.

SFS 2014:1062

2 §

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter meddela

  1. föreskrifter om hur fiskerättigheter ska beräknas,

  2. föreskrifter om grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter, och

  3. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen.

Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 1 och 2 ska den höra Statens jordbruksverk.

SFS 2011:651

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:867

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009.

SFS 2011:651

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2014:1062

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2014.