Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 84 § lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled ska upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHenrik Matz(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347.