Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av förordningen (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket;

Regeringen föreskriver att förordningen (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)