Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter

Utkom från trycket den 7 december 2010

utfärdad den 25 november 2010.

1 §

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.

SFS 2017:10

2 §

[Upphävd g. F (2017:10).]

SFS 2017:10

3 §

Statens jordbruksverk är den behöriga myndighet som ska utföra uppgifter enligt artikel 6.1 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850.

SFS 2017:10

4 §

Jordbruksverket får meddela verkställighetsföreskrifter som kompletterar verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850.

SFS 2017:10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1491

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2017:10

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2017.