Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i rennäringsförordningen (1993:384);

Regeringen föreskriver att 32 § rennäringsförordningen (1993:384) ska ha följande lydelse.

32 §

Lånegaranti lämnas endast för den del av kostnaden som inte täcks av bidrag och endast om kostnaden för investeringen överstiger ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1681

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)