Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser

Utkom från trycket den 17 maj 2011

utfärdad den 5 maj 2011.

1 §

En statlig förvaltningsmyndighet som innehar sådana växtgenetiska resurser som avses i bilaga I till det internationella fördraget av den 3 november 2001 om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk får ingå avtal med en enskild om förenklat tillträde till resurserna i enlighet med artikel 12.4 i fördraget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:474

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2011.