Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2011:474) om förenklat tillträde till växtgenetiska resurserUtkom från trycket den 17 maj 2011utfärdad den 5 maj 2011.1 §1 §En statlig förvaltningsmyndighet som innehar sådana växtgenetiska resurser som avses i bilaga I till det internationella fördraget av den 3 november 2001 om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk får ingå avtal med en enskild om förenklat tillträde till resurserna i enlighet med artikel 12.4 i fördraget.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:474 Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2011.