Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:1069 Utkom från trycket den 25 oktober 2011Förordning om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre;utfärdad den 29 september 2011.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre ska upphöra att gälla vid utgången av november 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)