Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver att 4 kap. 48 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 48 §

1 Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
  • 1. stödvillkor, och
  • 2. avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att villkoren för stödet inte har följts.
Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om stödberättigande utgifter och om lägsta och högsta stödbelopp.

SFS 2015:629

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2015:408.