Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:932 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavreUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavreSenaste lydelse av förordningens rubrik 1990:844. ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 1998:1104. Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre får överklagas till Jordbruksverket.I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)