Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018 ska ha följande lydelse.


SFS 2019:208

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2019.
På regeringens vägnarJENNIE NILSSONMaria Wetterling(Näringsdepartementet)