Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 10 maj 2007 – Spanien mot kommissionen

(mål T-99/05)

”Fiske – Förordning (EG) nr 494/2002– Bevarande av havets resurser – Rättslig grund – Icke-diskrimineringsprincipen – Motiveringsskyldighet”

1.                     Institutionernas rättsakter – Val av rättslig grund – Kriterier – Kommissionens förordning om åtgärder för kummelbeståndets återhämtning (Rådets förordningar nr 3760/92, artikel 15.1, och nr 850/98, artikel 45.1; kommissionens förordning nr 494/2002) (se punkterna 21–26)

2.                     Fiske – Bevarande av havets resurser – Förordning nr 850/98 (Rådets förordning nr 850/98, artikel 45.1) (se punkt 27)

3.                     Fiske – Bevarande av havets resurser – Åtgärder för kummelbeståndets återhämtning (Rådets förordning nr 850/98; kommissionens förordning nr 494/2002) (se punkterna 28–31)

4.                     Fiske – Bevarande av havets resurser – Åtgärder för kummelbeståndets återhämtning (Kommissionens förordning nr 494/2002 artikel 2.2) (se punkterna 43–45)

5.                     Institutionernas rättsakter – Motivering – Skyldighet – Omfattning (Artikel 253 EG) (se punkterna 59–61)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EG) nr 494/2002 av den 19 mars 2002 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för kummelbeståndets återhämtning i ICES-delområden III, IV, V, VI och VII samt i ICES-områdena VIII a, b, d och e (EGT L 77, s. 8).

Domslut

Talan ogillas.

Konungariket Spanien skall bära sin rättegångskostnad och ersätta kommissionens rättegångskostnad.