Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1965:577) med tillämpningsföreskrifter till lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.

Denna kungörelse har enligt förordning (1994:1935) upphört att gälla vid utgången av år 1994.

1 §

Kollektivavtal om anställnings- eller arbetsvillkor som avses i lagen om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. och tillhör regeringens eller riksdagens prövning slutes under förbehåll om regeringens godkännande.

SFS 1977:155

2 §

Statens arbetsgivarverk meddelar de föreskrifter som behövs för tillämpningen av kollektivavtal som verket har slutit eller avtal om anställnings- eller arbetsvillkor i överensstämmelse med sådana kollektivavtal.

Första stycket tillämpas också när verket har enhetligt reglerat anställnings- eller arbetsvillkor på något annat sätt än genom kollektivavtal.

SFS 1984:783

3 §

Statens arbetsgivarverk får lämna över till annan statlig myndighet eller till arbetsgivaren att handlägga fråga som enligt lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. eller denna kungörelse ankommer på verket.

SFS 1978:815

4 §

När enligt kollektivavtal en fråga om lönesättning för en arbetstagare skall prövas av arbetsgivaren, får

  • arbetsgivarens beslut i frågan om lönesättningen inte överklagas,

  • arbetsgivarens beslut i fråga om andra anställningsvillkor inte överklagas, om det gäller en nyanställning.

SFS 1990:1171