Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet

Denna lag upphör enlig Lag (2009:47) att gälla den 1 mars 2009.

Utfärdad: 1968-05-10

Kommun får vidtaga åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar i den mån det är påkallat för att främja turistväsendet inom kommunen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1968:131

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.