Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade

Denna lag upphör enlig Lag (2009:47) att gälla den 1 mars 2009.

Utfärdad: 1970-12-04

Kommun får driva affärsverksamhet i syfte att bereda arbetsanställning åt handikappade, i den mån handikappade inom kommunen icke i tillräcklig omfattning kan beredas lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att

  1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av handikappade,

  2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller, efter dennas medgivande, av kommunens socialvårdsorgan.

SFS 2007:399

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:663

(Utkom d. 15 dec. 1970.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 2007:399

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.