Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1985:745) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om lokala trafikföreskrifter i vissa fallMed avvikelse från vad som föreskrivs i 148 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) gäller i Haninge, Tyresö, Gnosjö, Helsingborgs, Varbergs, Ale, Örebro, Sandvikens och Bräcke kommuner följande.I fråga om sådana vägar inom en kommuns tätorter som inte är riksvägar eller länsvägar med nummer 100–499 meddelas lokala trafikföreskrifter enligt 147 § andra stycket 4 och 5 vägtrafikkungörelsen av kommunen. Med riksvägar och länsvägar förstås detsamma som i vägkungörelsen (1971:954).Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1985:745 (Utkom d. 24 sept. 1985.)Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och gäller till utgången av mars 1986.Lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt 148 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) skall fortsätta att gälla i den mån inte annat förordnas enligt denna förordning. Föreskrifter enligt denna förordning skall fortsätta att gälla efter utgången av mars 1986 i den mån inte annat förordnas enligt 147 § vägtrafikkungörelsen i dess lydelse från och med den 1 april 1986.