Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

Utfärdad: 1987-01-29

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller sådana parkeringsvakter som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, m.m.

SFS 2005:19

Utbildning

2 §

Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Polismyndigheten efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2014:1254

Utrustning

3 §

Parkeringsvakter ska när de tjänstgör bära uniform med tjänstetecken.

Uniformen ska vara sådan att den lätt kan särskiljas från en polisuniform.

Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av Polismyndigheten.

SFS 2014:1254

4 §

[Upphävd g. F (2005:19).]

SFS 2005:19

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:26

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1987, då förordningen (1978:578) om kommunal trafikövervakning skall upphöra att gälla.

SFS 1992:1284

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1999:340

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2005:19

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

2. Ett förordnande som avses i 4 § och som gäller vid ikraftträdandet upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.

SFS 2008:1114

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:1254

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.