Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommunerUtfärdad: 1987-01-29 Förordningens tillämpningsområde1 §1 §Denna förordning gäller sådana parkeringsvakter som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, m.m. F (2005:19). Utbildning2 §2 §Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Polismyndigheten efter samråd med Transportstyrelsen. F (2014:1254). Utrustning3 §3 §Parkeringsvakter ska när de tjänstgör bära uniform med tjänstetecken.Uniformen ska vara sådan att den lätt kan särskiljas från en polisuniform.Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av Polismyndigheten. F (2014:1254). 4 §4 § Upphävd g. F (2005:19). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1987:26 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1987, då förordningen (1978:578) om kommunal trafikövervakning skall upphöra att gälla. 1992:1284 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. 1999:340 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999. 2005:19 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. 2. Ett förordnande som avses i 4 § och som gäller vid ikraftträdandet upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010. 2008:1114 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009. 2014:1254 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.