Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting

Denna förordning har enligt F (2004:881) upphört att gälla den 1 januari 2005.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2004:881).

Utfärdad den 19 december 1995
Utkom från trycket den 29 december 1995

Omtryckt i SFS 1997:1181 och 1998:1528

1 §

Vid beräkning av utjämningsbidrag enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och vid beräkning av utjämningsavgift enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting skall följande länsvisa skattesatser tillämpas. Skattesatserna anges i procent av beskattningsbara inkomster enligt nämnda lagar.

Län

Kommuner

Skattesats, procent

Stockholms

 

Samtliga

 

18,93

 

Uppsala

 

Samtliga

 

19,53

 

Södermanlands

 

Samtliga

 

19,63

 

Östergötlands

 

Samtliga

 

19,00

 

Jönköpings

 

Samtliga

 

19,18

 

Kronobergs

 

Samtliga

 

20,06

 

Kalmar

 

Samtliga

 

20,41

 

Blekinge

 

Samtliga

 

19,14

 

Skåne

 

Samtliga

 

19,60

 

Hallands

 

Samtliga

 

19,38

 

Västra Götalands

 

Samtliga

 

19,74

 

Värmlands

 

Samtliga

 

20,35

 

Örebro

 

Samtliga

 

19,27

 

Västmanlands

 

Samtliga

 

19,97

 

Dalarnas

 

Samtliga

 

19,66

 

Gävleborgs

 

Samtliga

 

19,25

 

Västernorrlands

 

Samtliga

 

20,64

 

Jämtlands

 

Samtliga

 

20,42

 

Västerbottens

 

Samtliga

 

20,25

 

Norrbottens

 

Samtliga

 

20,13

 

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 18,29 procent.

SFS 1999:1029

2 §

Vid beräkning av utjämningsbidrag enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och vid beräkning av utjämningsavgift enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting skall följande länsvisa skattesatser tillämpas. Skattesatserna anges i procent av beskattningsbara inkomster enligt nämnda lagar.

Landsting

Skattesats, procent

Stockholms läns

 

9,88

 

Uppsala läns

 

9,28

 

Södermanlands läns

 

9,18

 

Östergötlands läns

 

9,81

 

Jönköpings läns

 

9,63

 

Kronobergs läns

 

8,75

 

Kalmar läns

 

8,40

 

Blekinge läns

 

9,67

 

Skåne läns

 

9,21

 

Hallands läns

 

9,43

 

Västra Götalands läns

 

9,07

 

Värmlands läns

 

8,46

 

Örebro läns

 

9,54

 

Västmanlands läns

 

8,84

 

Dalarnas läns

 

9,15

 

Gävleborgs läns

 

9,56

 

Västernorrlands läns

 

8,17

 

Jämtlands läns

 

8,39

 

Västerbottens läns

 

8,56

 

Norrbottens läns

 

8,68

 

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 10,52 procent.

SFS 1999:1029

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1646

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag skall upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1996.

SFS 1998:1528

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1999:1029

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.