Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

Denna lag har enligt lag (1997:1267) upphört att gälla vid utgången av december 1998.

Utfärdad den 23 maj 1996.
Utkom från trycket den 5 juni 1996

En kommun som regeringen utser får träffa avtal med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om att delta i och bidra till finansieringen av en försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:423

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996 och gäller till utgången av dec. 1998.

SFS 1997:1267

(Utkom d. 30 dec. 1997.)