Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun

Utfärdad den 11 juni 1998.
Utkom från trycket den 22 juni 1998

Med anledning av bildandet av Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting får

  1. Skåne läns landsting lämna bidrag till en eller flera kommuner i Skåne län och Västra Götalands läns landsting lämna bidrag till Göteborgs kommun, om det behövs för att motverka att bildandet av de nya landstingen föranleder höjt uttag av kommunalskatt, och

  2. kommunerna i Skåne län respektive kommunerna i Västra Götalands län lämna bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna till följd av överlåtelse av uppgifter mellan landstinget och kommunerna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:587

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.