Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag

Denna förordning upphör enligt F (2016:483) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad den 15 juni 1999.
Utkom från trycket den 17 juni 1999

1 §

Skälig avkastning vid beslut om utdelning från kommunala bostadsföretag under tiden januari–juni 2003 skall vara högst 7,5 procent.

SFS 2002:1121